myExtraContent1
myExtraContent2
Stacks Image 2
camera, cursus, media, academie, doneren, uw donatie, goed doel, am.
Stacks Image 45
F.I.M.A.K.
Foundation International Multimedia Academy Kenya, heeft zichzelf als doel gesteld donateurs, fondsen en middelen te werven voor kansarme jongeren, in het bijzonder voor jongeren die zijn verstoten, waaronder meisjes die op jonge leeftijd moeder zijn geworden en diegene die afkomstig zijn van afhankelijke gezinnen uit de achterstandsbuurten van Nairobi.
De foundation
wil met haar fondsen het mogelijk maken voor de International Multimedia Academy om professionele opleidingen in de media te verzorgen zodat deze jongeren een goede kans hebben op een voorspoedige toekomst en financiële vrijheid. Met een goede opleiding en maatschappelijke vorming kunnen zij een positie in de maatschappij verwerven die daadwerkelijk meetelt.
Help ons leren voor een toekomst!

-

Stacks Image 60

Stichting FIMAK
Contactpersoon Mevr. P. IJsbrandij
Egelshoek 9b, 1213RD Hilversum NL
Email: info@fimak.nl

Tel: +31(0)611920472
myExtraContent3